Organisationen

mount forvirring sage skov mørke huler Dette er en beskrivelse af organisationen af Dansk Orienterings-Forbund.

Organisatorisk placering

hurtig sund mad Forbundet er en demokratisk opbygget sammenslutning af ca. 80 klubber med i alt ca. 6.300 aktive medlemmer. Forbundet er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund. Forbundet er nationalt medlem af Friluftsrådet og internationalt af International Orienteering Federation. På eliteområdet samarbejder vi med Team Danmark og er i dette samarbejde indplaceret som verdensklasseforbund.

Et forbund

pythia fra delfi Forbundet er juridisk og økonomisk en landsdækkende enhed.

fourth of july american flag painting Højeste politiske myndighed er repræsentantskabet. Forbundets repræsentantskab mødes ordinært en gang årligt. Stemmeberettiget er alene klubber, der er medlem af forbundet. Hver klub har 2 stemmer.

Hovedbestyrelsen


Hovedbestyrelsen er forbundets daglige politiske ledelse.
Hovedbestyrelsen er på i alt 7 medlemmer; 4 medlemmer, som vælges på forbundets repræsentantskabsmøde samt 3 kredsrepræsentanter valgt regionalt på klubledermøderne. Valg til tillidshverv i forbundet sker for 2 år.
Hovedbestyrelsen holder møder 6-8 gange årligt.

polskie serca dk For arbejdet i hovedbestyrelsen, kredsudvalgene samt indsats- og støtteområder er der opstillet en fælles forretningsorden. Den tager stilling til spørgsmål som mødeledelse, referater, habilitet, kommunikation og åbenhed.Sekretariatet

handicap venligt sommerhus luz local weather Dansk Orienterings-Forbund
financial accounting suwardy
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Email: [email protected]
Tel.: (+45) 4326 2740

indirekte objekt spansk mads ziegler ring

Bogholderiet

glasskab rosentræ lauritz allahu akbar gif Dansk Orienterings-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

the upper hill slagelse Bankkonto:
SparNord, reg. nr. 9385
konto nr. 1465756639

lave fastelavns maske IBAN nr.:
DK9890151465756639

lafayette paris opening hours BIC/SWIFT CODE:
SPNODK22

Findveji.dk på facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter
MacUrth

Organisationer og partnere

Nordea-fonden
International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
Naturens Dag
DIF
Aktiv året rundt